Vroom vroom

Tomta vår var full av trær og det måtte vi gjøre noe med. Som førstegangssagere med lånt motorsag, sagde vi ivei det vi klarte (og turte). Seriøst heavy business! Men så lenge det er arbeid på tomta er det gøy. ;)
Mette sager:
 Hilde bærer bort. Og visa versa. :) 

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar