Vroom vroom

Tomta vår var full av trær og det måtte vi gjøre noe med. Som førstegangssagere med lånt motorsag, sagde vi ivei det vi klarte (og turte). Seriøst heavy business! Men så lenge det er arbeid på tomta er det gøy. ;)
Mette sager:
 Hilde bærer bort. Og visa versa. :) 

Så rotete tomt a gitt

Når man kjøper tomt tror jeg ikke man klarer å se for seg hva 880kvm faktisk tilsvarer, for da vi skulle finne tomtegrensene våre ble vi superhappy for å se hvor stor tomten vår faktisk var. Hurra, hage! Vi har det! Vi har trær og ugress og bringebærbusker!

Bare se her:

Det ekstra fine, koselige furutreet. :)

Snart er denne masta historie! 

Veien opp langs tomt 6, 7 og 8.

Så sagde vi ned de trærne vi turte mens vi håndterte motorsaga som en pro. Simple! Mye bedre med en gang, og overraskende moro å gjøre dirty work på sin egen tomt. :) 

Neste gang maler vi!